Shromažďování a použití údajů


Zaznamenávám údaje na vlastní zodpovědnost a jsem vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmím zpřístupnit příslušné informace nikomu, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.


Když prohlížíte obsah mých webových stránek, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.

 

Cookies jsou používány jen v rámci dočasného spojení.

Dále k analýzám návštěvnosti, umožnění zapamatování chatového spojení.

Návštěvou souhlasíte s užíváním cookies!

© 2020 Vlastimil Burián